Kościół w Sieci

Nabożeństwa

Nabożeństwo to dla nas luteranów centrum życia duchowego, miejsce spotkania ludzi w różnym wieku i z różnych środowisk, poprzez które chcemy wyrażać swoją wiarę i duchowość. Nie jesteśmy jednolici, ale dążymy do jedności „w pojednanej różnorodności”. Zdajemy sobie sprawę, że to wymaga pracy nad sobą i otwartości na zmiany, ale bez tego nie ma ani rozwoju osobistego ani wspólnotowego. Główne znaczenie ma dla nas Słowo Boże, bo Kościół jako wspólnota – tak jak wiara – rodzi się ze słuchania i życia tym Słowem.


magnifiercross